Kinh doanh karaoke cần giấy phép gì

 Kinh doanh karaoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cơ sở kinh doanh karaoke cần có những loại giấy phép nào, quý khách hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa.

 Kinh doanh karaoke cần giấy phép gì

 Thứ nhất: Giấy phép kinh doanh karaoke

 Thứ hai: Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

 – Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định được thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

 Thiết kế bậc chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình. Đường giao thông và khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy giữa cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke với các công trình khác được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Trong đó, cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke thuộc nhóm công trình công cộng.

 – Kết cấu xây dựng của công trình có giới hạn chịu lửa phù hợp với tính chất sử dụng và chiều cao của công trình theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật. Về giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan.

 + Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy của cơ sở kinh doanh tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy của cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke được xác định như nhóm công trình công cộng.

 + Chiều cao cho phép của công trình phụ thuộc vào bậc chịu lửa của công trình theo quy định nhưng không vượt quá 50m.

  + Tường, vách ngăn và trần treo của đường thoát nạn, lối thoát nạn, buồng thang thoát nạn, các gian phòng tập trung đông người được thiết kế bằng vật liệu trang trí nội thất, vật liệu cách âm, cách nhiệt là vật liệu không cháy hoặc khó cháy.

 – Việc bố trí công năng và bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư trong công trình bảo đảm khả năng ngăn cản sự lan truyền của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy khi xảy ra cháy trong một gian phòng theo công năng khác nhau, giữa các tầng, các khoang cháy và giữa các tòa nhà.

 – Các bộ phận ngăn cháy của công trình như tường, vách ngăn cháy, sàn ngăn cháy, vùng ngăn cháy, khoang ngăn cháy, lỗ cửa và cửa ngăn cháy được làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa theo quy định.

 Thứ ba: Giấy chứng nhận đủ điều kiện và an ninh trật tự

 Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ quan có sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phat có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp cụ thể sau:

 – Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

 – Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện  ma túy.

 – Người bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

 – Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường/xã/thị trấn; đang chấp hành hình phạt cảo tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 – Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

 – Phải duy trì và đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh dónh; chấp hành quy định về trật tự, an toàn công cộng, vệ sinh môi trường và không nằm trong khu vực, địa điểm mà pháp luật cấm hoạt động kinh doanh.

 Thứ tư: Cơ sở kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

 Ngoài ra, nếu cơ sở kinh doanh karaoke tiến hành bán rượu, bia, thuốc lá… thì phải có các loại giấy phép liên quan như:

 – Giấy phép kinh doanh rượu.

 – Giấy phép kinh doanh thuốc lá.

 – Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

 Giấy phép kinh doanh karaoke có thời hạn không

 Hiện nay, văn bản pháp luật liên qua không có quy định về thời hạn của giấy phép kinh doanh karaoke.

 Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke

…(1)…
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………/…………. …., ngày … tháng … năm …

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

 DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

 Kính gửi:…………….. (2) ………..

 Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh: ……………………….

 Người đại diện theo pháp luật: ……………………………..

 Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………..

 Điện thoại :…………… Fax: ……………………………

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ……. do ……… cấp ngày ….. tháng …. năm …

 Mã số: ………………………………………………………

 Đề nghị … (2) … xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường, cụ thể là:

 Kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ: …

 Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): ………………

 Điện thoại :………………… Fax :……………………………

STT Vị trí, kích thước phòng Diện tích (m2)

 Tài liệu kèm theo :…………………………………………

 …………………………………………… (3) ………………

 … (1) … xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/20…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

  

  

 tag: sang mẫu mới giấy phép kinh doanh karaoke