Làm lại giấy phép lái xe ở đâu

 Nếu bạn bị mất bằng lái xe, hãy lấy lại càng sớm càng tốt. Đây là một vài điều bạn nên làm. Cách làm lại giấy phép lái xe bị mất

Làm lại giấy phép lái xe ở đâu

 Tiến hành nộp hồ sơ cấp lại GPLX tại Sở Giao Thông Vận Tải hoặc Trung tâm dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh, thành phố

Hồ sơ thủ tục làm lại giấy phép lái xe

  • Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe
  • Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu gồm: CMND, CCCD, hộ chiếu (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
  • Giấy chứng nhận sức khỏe của người lái xe do Bệnh viện đa khoa cấp quận huyện trở lên cấp, thời gian khám sức khỏe trong vòng 6 tháng trở lại (trường hợp cấp lại GPLX không thời hạn A1, A2, A3 thì không cần).
  • Lệ phí cấp lại GPLX: 135.000 đồng.

Mẫu đơn trình báo mất giấy phép lái xe

ỦY BAN NHÂN DÂN…………….
Quận (huyện):…………………….
Phường (xã) :……………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ

  

 Kính gửi : …………………………………………………………

 Tôi tên : ……………………………………………………………

 Sinh ngày ……….. tháng ………… năm ……………………

 Tại : …………………………………………………………………..

 Nghề nghiệp : ……………………………………………………..

 Chứng minh nhân dân :…… ngàycấp :…. Tại :………….

 Thường trú tại số : ……………… đường : ………………..

 Phường (xã, TT) :…………….  Quận (huyện) :…………..

 Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …  tháng ….. năm …

 Tôi có mất : …………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………….

 Tại : ……………………………………………………………………

 Lý do : ………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………….

 …………, ngày …. tháng …. năm ……

 Người viết đơn

 Người chứng thứ nhất:

 Người chứng thứ hai:

 XÁC NHẬN

 (của cơ quan có thẩm quyền)

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: máy mất giấy phép lái xe