Xin giấy phép kinh doanh cầm đồ

 Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Sau khi đăng ký kinh doanh, cơ sở kinh doanh cầm đồ cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tư. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục xin giấy phép kinh doanh cầm đồ để quý khách tham khảo.

 Thủ tục làm giấy phép cầm đồ

 Thứ nhất, đăng ký kinh doanh cầm đồ

 Trường hợp đăng ký cầm đồ theo hình thức hộ kinh doanh

 Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  • Đơn đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
  • Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
  • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của chủ hộ kinh doanh

 Chủ hộ kinh doanh cầm đồ nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh tới UBND cấp huyện nơi hộ kinh doanh có trụ sở. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh.

 Trường hợp thành lập công ty kinh doanh cầm đồ

 Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ thành lập doanh nghiệp tương ứng, thông thường hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ công ty
  • Danh sách thành viên/ cổ đông
  • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của thành viên/ cổ đông công ty

 Hồ sơ thành lập công ty được nộp tới phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở.Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 Thứ hai, Xin giấy phép kinh doanh cầm đồ

 Cơ sở cầm đổ cần xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

 Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý” gồm:- Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm cố.

 Thành phần hồ sơ (Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP):

  • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh;
  • Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:

 + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

 + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 + Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;

 + Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

 + Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

 + Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam;

 + Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

 + Văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

 – Trường hợp trong các văn bản trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động.

 Đồng thời, đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

 Cơ quan có thẩm quyền: Công an cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (điểm a khoản 3 Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

 Thời hạn: Không quá 05 ngày làm việc (khoản 3 Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

 Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh cầm đồ

 Luật DeHa xin gửi tới quý khách dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh và thành lập công ty kinh doanh cầm đồ. Quý khách có nhu cầu kinh doanh cầm đồ hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh cầm đồ. Xin cảm ơn./.

  

  

  

 tag: mở tiệm cách mẫu ở đâu gì hiệu giấy phép kinh doanh cầm đồ