Định luật húc – Công thức định luật húc

 Định luật Hooke, đọc là Định luật Húc, được đặt tên theo nhà vật lý người Anh thế kỷ 17, Robert Hooke. Ông tuyên bố định luật này lần đầu tiên năm 1676.

Định luật húc

 Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

Công thức định luật húc

 K = k * Δl

 k là độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của lò xo, có đơn vị là N/m

 Δl là độ biến dạng (độ dãn hay nén) của lò xo.

Lực đàn hồi của lò xo định luật húc

 Nếu trọng lượng của tải vượt quá một giá trị nào đó gọi là giới hạn đàn hồi thì độ dãn của lò xo sẽ không còn tỉ lệ với trọng lượng của tải và khi bỏ tải đi thì lò xo không co được về đến chiều dài lo nữa.