Xây nhà cấp 4 có cần xin giấy phép không

 Xây nhà cấp 4 có cần xin giấy phép không và nếu phải xin thì thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 như thế nào là câu hỏi rất nhiều cá nhân quan tâm. Luật DeHa xin chia sẻ quy định của luật xây dựng để quý khách tham khảo.

 Xây nhà cấp 4 có cần xin giấy phép không

 Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014 quy định về các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng như sau:

 2. Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm:

 a) Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp;

 b) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng;

 c) Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này;

 d) Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

 đ) Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ;

 e) Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

 g) Công trình xây dựng đã được Cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này;

 h) Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

 i) Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

 k) Chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại các điểm b, e, g, h và i khoản này, trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm i khoản này có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

 Căn cứ quy định trên nếu xây nhà cấp 4 tại xã tức khu vực nông thôn sẽ không phải xin giấy phép xây dựng trừ khi khu vực bạn dự định xây nhà là khu vực có quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã phê duyệt hoặc nằm trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

 Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4

 Nếu việc xây dựng nhà cấp 4 thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng thì thủ tục xin giấy phép xây dựng như sau:

 Hồ sơ xin giấy phép xây dưng bao gồm:

 (1) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo Mẫu số 01.

 (2) Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai.

 (3) 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy, chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật xây dựng có yêu cầu, gồm:

 – Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí của công trình;

 – Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình xây dựng;

 – Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp, thoát nước, cấp điện;

 – Trường hợp có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề đó.

 Quy trình thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng:

 Bước 1: Nộp hồ sơ

 Chủ đầu tư (hộ gia đình, cá nhân) nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 – Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

 – Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì ghi giấy biên nhận và trao cho người nộp.

 – Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

 Bước 3: Giải quyết yêu cầu

 Bước 4: Trả kết quả

 Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 Xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 ở đâu

 Hồ sơ xin giấy phép xây dựng được nộp tới: Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 Lệ phí cấp giấy phép xây dựng là bao nhiêu

 Lệ phí cấp phép sẽ do địa phương ban hành, thông thường lệ phí có mức từ 50.000 VNĐ – 200.000 VNĐ

 Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

 Kính gửi: …(1)

 1. Tên chủ hộ……(2)

 – Địa chỉ liên hệ: ……(3)

 Số nhà: …… Đường ………..Phường (xã) … (4)

 Tỉnh, thành phố: ………(5)

 Số điện thoại: ……(6)

 2. Địa điểm xây dựng: …(7)

 – Lô đất số:……Diện tích …………m2.(8)

 – Tại: ……(9)

 – Phường (xã) ………Quận (huyện) …………

 – Tỉnh, thành phố: ……

 3. Nội dung đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng…(10)

 – Cấp công trình: ……

 – Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

 – Tổng diện tích sàn:……….. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

 – Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

 – Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

 4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): ……(11)

 – Chứng chỉ hành nghề số: ………do …….. Cấp ngày: ……(12)

 – Địa chỉ: ……(13)

 – Điện thoại: ……(14)

 – Giấy đăng ký doanh nghiệp (nếu có): ………..cấp ngày …(15)

 5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ………. tháng (16)

 6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu (17)

 1 –

 2-

                                                                                                        (18) … ngày ……… tháng ……… năm ………

                                                                                                       Người làm đơn

                                                                                                        (Ký ghi rõ họ tên)