Lấy chồng công an xét lý lịch như thế nào

Lấy chồng công an xét lý lịch như thế nào

 Căn cứ theo Quyết định 1275/2007/QĐ-BCA. Các điều kiện cơ bản không lấy chồng (vợ) công an:

 1. Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Ngụy quân, Ngụy quyền

 2. Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù.

 3. Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…

 4. Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa.

 5. Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch tại Việt Nam)

Lấy chồng công an xét lý lịch mấy đời

 Khi kết hôn trong ngành công an thì bạn cần tuân thủ về việc thẩm tra lý lịch 3 đời.

Xét lý lịch 3 đời vào công an gồm những ai

  • Ông bà
  • Cha mẹ
  • Bản thân bạn.

 Việc thẩm tra lý lịch này còn phụ thuộc vào phòng tổ chức cán bộ sẽ thẩm tra, xác minh người sẽ dự định cưới và tất cả những người thân trong gia đình tại nơi sinh sống và nơi làm việc.

  

  

  

  

  

  

 Tag: 2021 mẫu khai đội tự 2020 2018 2019 với vợ tư máu của cách nhà hồ sơ