Tổng quan chữ ký số vin ca

 Dịch vụ chữ ký số dành cho Tổ chức, doanh nghiệp của VIN-CA mang lại nhiều lợi ích cho Tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch điện tử như:

  • Các dịch vụ công điện tử: thuế điện tử, hải quan điện tử, BHXH điện tử, đăng ký kinh doanh qua mạng, …
  • Chứng từ, hóa đơn điện tử
  • Ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử, đấu thầu điện tử
  • Ký số trên văn bản, email
  • Xác thực và định danh trên các hệ thống quản trị (Portal, ERP, …)

 Địa chỉ: 33 Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng

 Tổng đài: 1900 6134

 Mua chữ ký số vinca giá rẻ

Gói cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm
Đăng ký mới Giá chứng thư số 1.320.000 2.750.000 3.080.000 3.300.000
Giá Token 550.000 Miễn phí Miễn phí Miễn phí
TỔNG 1.870.000 2.750.000 3.080.000 3.300.000
Tổng thời gian sử dụng (tháng) 12 24 36 48

 Hồ sơ gia hạn chữ ký số vin ca

  • 01 Giấy đăng ký gia hạn chứng thư số Vin-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)
  • 01 Giấy xác nhận thông tin doanh nghiệp (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)
  • 01 Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao)
  • 01 Ảnh CMND/CCCD đầy đủ hai mặt người đại diện pháp luật (bản sao)

 Cài đặt chữ ký số vin-ca

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: yeuchukyso com vinra ra ty cổ phần