Luật bảo vệ môi trường là gì – Mục đích của pháp luật về bảo vệ môi trường là ?

 Bảo vệ môi trường đã là một vấn đề lớn của nhiều quốc gia trong nhiều thập kỷ. Đó là một vấn đề do những thách thức nảy sinh từ cách con người tương tác với thiên nhiên.

Luật bảo vệ môi trường là gì

 Là bộ luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp trong hoạt động khai thác, quản lý và bảo vệ môi trường.

 Luật bảo vệ môi trường do cơ quan nào ban hành

 Quốc hội.

Mục đích của pháp luật về bảo vệ môi trường là

 Mục đích của pháp luật về bảo vệ môi trường là đảm bảo môi trường được an toàn và lành mạnh. Nó giúp bảo vệ con người, động vật, thực vật và tài nguyên không khí, nước, đất, hệ thực vật và động vật. Đạo luật là một công cụ lập pháp do Nghị viện đưa ra nhằm bảo vệ môi trường chống lại ô nhiễm hoặc bất kỳ sự thay đổi có hại nào khác

Đối tượng áp dụng của luật bảo vệ môi trường là

 Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

Những hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường

 Theo Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường là:

 1. Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 2. Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.

 3. Phát tán, thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.

 4. Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào không khí.

 5. Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 6. Nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức.

 7. Nhập khẩu trái phép phương tiện, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để phá dỡ, tái chế.

 8. Không thực hiện công trình, biện pháp, hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 9. Che giấu, hành vi gây ô nhiễm môi trường, cản trở, làm sai lệch, thông tin, gian dối trong hoạt động bảo vệ môi trường dẫn đến hậu quả xấu đối với môi trường.

 10. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

 11. Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của điều ước quốc tế về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 12. Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên.

 13. Phá hoại, xâm chiếm công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường.

 14. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Mỗi học sinh cần làm gì để thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường

  • Dọn dẹp vệ sinh lớp học, khuôn viên nhà ở
  • Vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi.
  • Hạn chế sử dụng túi nilon.
  • Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt.
  • Tích cực trồng cây xanh.
  • Hăng hái tham gia các phong trào bảo vệ môi trường.
  • Không tiếp tay cho hành vi tổn hại đến môi trường.

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: là: sau đây hành? thảo 2021 vai trò nay đang đời