Tra cứu hóa đơn điện tử trên tổng cục thuế

 Hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

 Hệ thống hóa đơn điện tử là giải pháp số hóa giúp Tổng cục Thuế giảm hơn 80% thời gian xử lý hóa đơn.

 Hóa đơn điện tử được xử lý theo cách thức không yêu cầu nhân viên nhập liệu thủ công. Điều này làm giảm nguy cơ sai sót của con người, do đó giúp tăng hiệu quả và giảm chi phí.

Tra cứu hóa đơn điện tử trên tổng cục thuế

 Bước 1: Truy cập link tra cứu hóa đơn điện tử https://hoadondientu.gdt.gov.vn.

 Bước 2: Nhập các thông tin yêu cầu

 Bước 3: Chọn “Tìm kiếm”

 

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử được tổng cục thuế chứng thực

 Danh sách nhà cung cấp hóa đơn điện tử

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: cuứ cứ cưu cuu tracuu hướng dẫn cuứu cưứu trang mới phần mềm quản cổng