Lý lịch ông Lê Hòa Bình

Tóm tắt lý lịch ông Lê Hòa Bình

 LÊ HÒA BÌNH

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP.HCM

 1/4/1970

 Tỉnh Quảng Ngãi

 KỸ SƯ XÂY DỰNG, THẠC SĨ KỸ THUẬT, CỬ NHÂN KINH TẾ

1994-2014 : Công tác tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, Công ty Xây dựng Rodio, Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.HCM.
12/2014 : Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

 10/2015 : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

3/2016 : Chủ tịch UBND quận 7

 26/4/2019 : Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

 8/12/2020 : Phó chủ tịch UBND TP.HCM