So sánh luật sư và công tố viên

 Công tố viên là cụm từ khá mới lạ tại Việt Nam, nhưng xuất hiện rất nhiều trên phim ảnh Hàn Quốc, vậy hãy cùng Luật Deha tìm hiểu về công tố viên xem có khác gì với nghề luật sư không nhé.

So sánh luật sư và công tố viên

 Vai trò của luật sư là tư vấn và đại diện cho quyền lợi của thân chủ. Mặt khác, công tố viên là một viên chức của tòa án, người khởi xướng thủ tục tố tụng hình sự đối với những cá nhân bị buộc tội.

 Các vai trò này có bản chất khá khác nhau với luật sư giống như cố vấn và công tố viên giống điều tra viên hơn.

Sự khác nhau giữa công tố viên và luật sư

Tiêu chí

Công tố viên

Luật sư bào chữa

Mục đích hoạt động

Thực hiện truy tố người phạm tội trước pháp luật, dưới vai trò nhân viên của nhà nước Bảo vệ quyền và lợi ích của người bị buộc tội

Quyền hạn

Có quyền tiến hành điều tra, truy tố người phạm tội ra xét xử.Đối với trường hợp các chứng cứ được bên luật sư bào chữa trình ra, thì CTV có quyền bác bỏ với lý do là chưa được biết Quyền tham gia hoạt động khám xét, thu giữ, yêu cầu kiểm tra vật chứng, và chất vấn người làm chứng.

Vị trí trong hoạt động tố tụng

Người tiến hành hoạt động tố tụng Người tham gia hoạt động tố tụng

  

  

  

  

  

  

 Tag: số thế nào