Các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp

 Nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức được các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình. Điều này là do những yếu tố này thường bị che lấp bởi các hoạt động hàng ngày của việc điều hành một doanh nghiệp. Để giúp các doanh nghiệp hiểu được những yếu tố môi trường vĩ mô này ảnh hưởng đến chúng như thế nào, chúng ta sẽ thảo luận về một số yếu tố phổ biến nhất như kinh tế, chính phủ và xã hội.

 Bốn yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp là:

 1) Kinh tế vĩ mô

 Kinh tế vĩ mô là tổng thể nền kinh tế và kết quả hoạt động của nó trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác. Môi trường kinh tế vĩ mô bao gồm nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến một nền kinh tế như thị trường toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cùng những yếu tố khác.

 2) Xã hội

 3) Văn hóa

 Văn hóa của một công ty là động lực thúc đẩy sự thành công của một công ty. Đó là điều khác biệt giữa họ với các đối thủ cạnh tranh và giúp họ đạt được mục tiêu của mình. Văn hóa doanh nghiệp thường được xác định bằng các giá trị của tổ chức, được truyền từ cấp trên xuống cấp dưới của tổ chức.

 4) Công nghệ

 Công nghệ đang thay đổi cách chúng ta kinh doanh. Nó đã mang lại những cách làm mới, cách nghĩ mới và cách giao tiếp mới. Công nghệ ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo nhiều cách, từ việc tạo ra một lực lượng lao động hiệu quả hơn đến nâng cao mức độ dịch vụ khách hàng. Để bắt kịp những thay đổi này, các công ty cần nhận thức được các xu hướng khác nhau trong công nghệ để có thể điều chỉnh cho phù hợp.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: phân tích du lịch