Phim định luật tình yêu của murphy

Định luật murphy

 Bạn hãy tưởng tượng nếu bạn phết bơ vào một mặt của bánh mì, thì khi bánh mì rơi xuống đất chắc chắn sẽ úp mặt có bơ xuống đất.  Nội dung của định luật Murphy này được thu gọn trong một câu ngắn gọn là: “Việc gì có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra”.

 Định luật Tình yêu của Murphy là một lý thuyết tuyên bố rằng bất cứ điều gì có thể xảy ra sai trái, sẽ trở thành sai lầm. Luật này thường được áp dụng cho các mối quan hệ lãng mạn, nhưng nó cũng được áp dụng cho các lĩnh vực khác của cuộc sống.

 Theo Định luật Tình yêu Murphy, tình yêu không phải là điều bạn nên mong đợi hay hy vọng. Đó là điều bạn nên chuẩn bị và chấp nhận như một phần của cuộc sống.

Định luật tình yêu của murphy tập 1 thuyết minh

 

Định luật tình yêu của murphy tập 2

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: tinh yeu cua murphy: phim milo kinh doanh 23 21 4 cuối 15 nhạc vietsub