Quản lý lịch sử tìm kiếm google trên điện thoại

 Lịch sử tìm kiếm của Google là một tính năng mà Google đã giới thiệu để giúp người dùng quản lý lịch sử tìm kiếm và trang web của họ.

 Lịch sử tìm kiếm của Google có thể là một công việc tốn nhiều thời gian đối với người dùng. Rất nhiều người đang sử dụng tiện ích mở rộng của Google Chrome để quản lý lịch sử tìm kiếm của họ.

 Bài viết này sẽ nói về các tiện ích mở rộng Google Chrome tốt nhất giúp bạn quản lý lịch sử tìm kiếm và làm cho nó hiệu quả hơn.

 

  

  

  

  

  

 Tag: truy cập nhân viên duyệt