Quy luật sinh tồn của nữ phụ

 Các quy tắc đấu tranh để sinh tồn là các quy tắc quy định cách hành xử của một người để tồn tại. Những quy tắc này có thể bị phá vỡ, nhưng chúng không thay đổi chúng về cơ bản.

 Quy tắc sinh tồn của nữ:

 -Cẩn thận xung quanh bạn. Đề phòng các mối đe dọa tiềm ẩn và nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh bạn.

 – Đừng mất cảnh giác. Hãy đề phòng những kẻ săn mồi và tránh chúng nếu có thể.

 -Biết năng lực, hạn chế và điểm mạnh của bạn. Biết cách tự vệ trong mọi tình huống và biết khi nào thì nên chạy hoặc chiến đấu.

 Truyện quy luật sinh tồn của nữ phụ đọc tại:

 http://www.nettruyenmoi.com/truyen-tranh/quy-luat-sinh-ton-cua-nu-phu-416960

 https://mi2mangaz.com/truyen-tranh/quy-luat-sinh-ton-cua-nu-phu/

 http://nhattruyengo.com/truyen-tranh/quy-luat-sinh-ton-cua-nu-phu-41696

  

  

  

  

  

  

 Tag: game tải pc