Cách đăng ký chữ ký số với cơ quan bhxh

Cách đăng ký chữ ký số với cơ quan bhxh

 Truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, người dùng bấm Đăng ký -> Tiếp

 Điền thông tin của đơn vị. Sau đó bấm Đăng ký.

 Tiếp đó người dùng nhập mã pin và bấm Đăng nhập để ký và gửi bản thông tin tài khoản Doanh nghiệp lên cơ quan BHXH.

 Truy cập mail vừa khai báo để kích hoạt, là hoàn tất.

Cập nhật chữ ký số trên gddt bhxh 2020

 

Thay đổi thông tin chữ ký số trên bhxh

 

Không ký được chữ ký số bhxh

 Xem chi tiết tại

 Xử lý nhanh: lỗi không ký được tờ khai kbhxh

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: trang dịch vụ công 2021 kbhxh hướng dẫn sử dụng phần mềm nhận lỗi bảo hiểm xã hội