Điều kiện thành lập công ty quản lý tòa nhà

 Các công ty quản lý tòa nhà chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của tòa nhà, bao gồm bảo trì, sửa chữa và an ninh. Họ cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tòa nhà tuân theo tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ và các quy định khác.

Điều kiện thành lập công ty quản lý tòa nhà

  • Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã
  • Có đăng ký chức năng quản lý vận hành nhà chung cư
  • Phải có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường
  • Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  

  

  

 Tag: cách mới trong quản lý tòa nhà