Thủ tục làm giấy phép kinh doanh dược

 Kinh doanh dược là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục làm giấy phép kinh doanh dược để quý khách tham khảo.

 Thủ tục làm giấy phép kinh doanh dược

 Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dược

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược
  • Bản photo công chứng ( bản sao ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Bản photo công chứng ( bản sao ) Chứng chỉ hành nghề dược
  • Tài liệu về cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị
  • Bảng kê khai về nhân sự của cơ sở kinh doanh

 Quy trình thực hiện

 Bước 1: Nộp hồ sơ cấp Sở Y tế

 Bước 2: Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, bổ sung hồ sơ ( nếu có ) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

 Bước 3: Nhận kết quả

 Trong thời hạn 20 ngày sẽ kiểm tra và đánh giá về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự, đáp ứng thực hành tốt, không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở đề nghị cấp kể từ ngày ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ từ người nộp hồ sơ

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế nếu không có yêu cầu, khắc phục, sửa chữa sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho người nộp đơn đề nghị.

  

  

 tag: phẩm 2017 nhập khẩu giấy phép kinh doanh dược