Thành lập công ty dịch thuật

 Công ty dịch thuật là công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật cho khách hàng của mình. Các dịch vụ có thể bằng bất kỳ ngôn ngữ nào và có thể bao gồm dịch tài liệu, phần mềm, trang web và các văn bản khác. Các công ty dịch thuật cũng có thể cung cấp dịch vụ thông dịch cho các cuộc họp kinh doanh và các sự kiện khác.

 Các công ty dịch thuật có thể cung cấp cho khách hàng của họ các dịch vụ dịch thuật và phiên dịch đa dạng. Các dịch vụ này có thể bao gồm:

 – Dịch tài liệu: bản dịch các tài liệu như hợp đồng pháp lý hoặc sổ tay kỹ thuật

 – Dịch trang web: bản dịch của các trang web

 – Dịch phần mềm: bản dịch của phần mềm như trò chơi máy tính hoặc ứng dụng di động

 – Dịch vụ phiên dịch: phiên dịch tại các sự kiện như cuộc họp kinh doanh hoặc hội nghị

Điều kiện thành lập công ty dịch thuật

  • Người làm dịch thuật phải có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch.
  • Đối với ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học theo quy định thì phải thông thạo ngôn ngữ đó.

 Ngành kinh doanh dịch vụ dịch thuật là ngành kinh doanh không có điều kiện.

Kinh nghiệm mở công ty dịch thuật công chứng

 Tôi đã làm công việc dịch thuật trong vài năm nay. Tôi cũng đã từng làm thông dịch viên và huấn luyện viên phiên dịch. Tôi hiện đang tiến hành mở công ty dịch thuật của riêng mình, chuyên cung cấp dịch thuật công chứng các loại tài liệu và các sản phẩm khác.

 Chìa khóa thành công là có một đội đã sẵn sàng và sẵn sàng làm việc với bạn. Trong trường hợp của tôi, nhóm đã sẵn sàng làm việc vì họ đã làm điều tương tự trước tôi nhiều năm.

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.