Thông tin công ty tài chính shb

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI
 Tên quốc tế SHBANK FINANCE COMPANY LIMITED
 Tên viết tắt SHB FC LTD
 Mã số thuế 0107779290
 Địa chỉ Tòa nhà Gelex Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 Người đại diện LÊ THÀNH TRUNG
 Điện thoại 1900 2198
 Ngày hoạt động 2017-03-28
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Huy động vốn dưới các hình thức sau đây: a) Nhận tiền gửi của tổ chức; b) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; c) Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; d) Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: a) Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; b) Phát hành thẻ tín dụng. (Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH1) 3. Các hoạt động khác: a) Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; b) Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; c) Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối (đối với công ty tài chính được phép phát hành thẻ tín dụng); d) Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng; đ) Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; e) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; g) Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; h) Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư; i) Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng; k) Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật; l) Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để cấp tín dụng được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; m) Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác. (Điều 109, 110, 111 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH1)

  

  

  

  

  

 Tag: shb dùng công ty tài chính shb