Thành lập công ty thám tử tư

 Các công ty thám tử tư không chỉ giới hạn trong việc giải quyết tội phạm và cung cấp giải pháp cho các vấn đề của người dân.

 Văn phòng thám tử tư là nơi mọi người có thể tìm thấy sự an tâm. Đó là nơi đưa ra lời khuyên, hỗ trợ và giải pháp cho các vấn đề của họ. Có nhiều loại thám tử tư khác nhau cung cấp các dịch vụ khác nhau như giám sát, điều tra, nghiên cứu, v.v.

Điều kiện thành lập công ty thám tử tư

 Ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ điều tra, thám tử tư vào là ngành nghề kinh doanh không có điều kiện. Do đó, kinh doanh dịch vụ thám tử hiện nay là ngành nghề có thể hoạt động kinh doanh tự do, không bị ràng buộc điều kiện đặc biệt nào.

 Chỉ cần đáp ứng các điều kiện để thành lập công ty thông thường

Thủ tục thành lập công ty thám tử

 Chuẩn bị hồ sơ:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
  • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cổ đông, thành viên sáng lập, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài)

 Thủ tục thành lập công ty

  • Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ
  • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.
  • Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và đầu tư
  • Thời gian thực hiện: Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi xác nhận hồ sơ hợp lệ

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.