Thành lập công ty môi giới việc làm

 Công ty môi giới việc làm là một doanh nghiệp chuyên kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng. Họ giúp các công ty tìm thấy sự phù hợp hoàn hảo với nhu cầu của họ và cung cấp một cách hiệu quả để tìm kiếm việc làm. Công ty môi giới việc làm về cơ bản là người trung gian giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc, người giúp hai bên tìm thấy nhau. Mục tiêu chính của một công ty môi giới việc làm là giảm chi phí tuyển dụng bằng cách giảm thời gian tìm kiếm một người phù hợp.

Điều kiện thành lập công ty môi giới việc làm

 • Doanh nghiệp phải đảm bảo có trụ sở hoạt động kinh doanh, tức là có giấy chứng nhận quyền sở hữu hay sử dụng đối với đất, văn phòng được sử dụng làm trụ sở của công ty, thời hạn tối thiểu là 36 tháng.
 • Doanh nghiệp phải tiến hành xin giấy phép kinh doanh hoạt động môi giới việc làm.
 • Chủ doanh nghiệp, người quản lý chuyên môn phải có trình độ tối thiểu là cao đẳng trở lên và là người đảm bảo về mặt sức khỏe, hành vi dân sự.
 • Doanh nghiệp phải đảm bảo vốn ký quỹ tối thiểu ở ngân hàng là 300 triệu

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ việc làm

 Chuẩn bị hồ sơ:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cổ đông, thành viên sáng lập, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài)

 Thủ tục thành lập công ty

 • Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ
 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.
 • Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và đầu tư
 • Thời gian thực hiện: Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi xác nhận hồ sơ hợp lệ

 Sau khi có đăng ký doanh nghiệp thành công, quý khách tiếp tục xin giấy phép hoạt động môi giới việc làm

Quy trình xin giấy phép hoạt động môi giới việc làm

 Căn cứ vào Khoản 1 Điều 11 Nghị định 52/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10 Nghị định 140/2018/NĐ-CP

 “Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Hồ sơ gồm có:

 1. a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;
 2. b) Bản sao Giấy xác nhận đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;
 3. c) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

 Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 (bộ) hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.