Thành lập công ty thiết kế

 Thị trường cho các dịch vụ thiết kế đang mở rộng và nó tiếp tục phát triển với tốc độ cấp số nhân với các công nghệ mới ra đời hàng ngày. Với suy nghĩ này, không có gì ngạc nhiên khi nhu cầu ngày càng tăng đối với các nhà thiết kế làm việc từ xa và làm việc từ bất kỳ đâu trên thế giới.

 Ngày nay, các công ty thiết kế không chỉ là một doanh nghiệp. Chúng bây giờ là một lối sống, một cách sống. Họ là những người làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn, những người làm cho thế giới quay tròn.

 

Điều kiện thành lập công ty tư vấn thiết kế

 Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

 1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình gồm:

 a) Thiết kế kiến trúc công trình;

 b) Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp;

 c) Thiết kế cơ – điện công trình;

 d) Thiết kế cấp – thoát nước công trình;

 đ) Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

 2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình:

 a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.

 b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

 c) Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

 3. Phạm vi hoạt động:

 a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các cấp công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

 b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

 c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

 Điều kiện của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (theo điều 154 luật xây dựng 2014)

 1. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

 2. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của loại, cấp công trình.

 Điều kiện năng lực của tổ chức thiết kế xây dựng công trình

 1. Tổ chức tham gia hoạt động thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

 a) Hạng I:

 – Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

 – Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

 – Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.

 b) Hạng II:

 – Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

 – Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

 – Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

 c) Hạng III:

 – Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

 – Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

 2. Phạm vi hoạt động:

 a) Hạng I: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại.

 b) Hạng II: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II trở xuống.

 c) Hạng III: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống.

Thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế

 Chuẩn bị hồ sơ:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
  • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cổ đông, thành viên sáng lập, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài)

 Thủ tục thành lập công ty

  • Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ
  • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.
  • Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và đầu tư
  • Thời gian thực hiện: Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi xác nhận hồ sơ hợp lệ

 Lưu ý: sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty thiết kế thì doanh nghiệp cần thực hiện xin giấy phép hành nghề.

Kinh nghiệm mở công ty tư vấn thiết kế

 Tư vấn thiết kế là một ngành dịch vụ đang phát triển mạnh mẽ trong hai thập kỷ gần đây. Tư vấn thiết kế hiện là một phần không thể thiếu của quá trình thiết kế, nơi họ làm việc với khách hàng của mình để tạo ra các sản phẩm có ý nghĩa, sáng tạo và chức năng. Các nhu cầu tư vấn thiết kế đến mọi ngóc ngách của đời sống: thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa, thiết kế xây dựng

 Ngày nay, có rất nhiều cơ hội cho các doanh nhân có tham vọng bắt đầu kinh doanh của riêng mình. Sự phổ biến ngày càng tăng của dịch vụ tư vấn thiết kế cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu về các dịch vụ này ngày càng nhiều.

 Bước đầu tiên để mở công ty tư vấn thiết kế của bạn là tìm một thị trường ngách hoặc lĩnh vực trọng tâm. Bạn có thể chuyên về một ngành cụ thể, chẳng hạn như thời trang, hoặc bạn có thể chọn cung cấp dịch vụ của mình cho nhiều ngành khác nhau. Bước tiếp theo sẽ là tìm kiếm khách hàng và xây dựng danh mục công việc mà bạn đã làm cho họ. Cuối cùng, bạn sẽ cần tạo một trang web giới thiệu công việc của mình và giới thiệu các dịch vụ mà bạn cung cấp.

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ dịch vụ thành lập công ty