Thành lập công ty thu hồi nợ

 Công ty đòi nợ là một công ty thực thi việc thanh toán các khoản nợ đối với họ bằng cách thu các khoản nợ chưa thanh toán. Công ty có thể được chủ nợ thuê khi một cá nhân hoặc doanh nghiệp không thực hiện thanh toán các nghĩa vụ của họ, chẳng hạn như thẻ tín dụng, các khoản vay và thế chấp. Mục tiêu chính của hình thức đòi nợ này là thu tiền từ con nợ để đáp ứng yêu cầu ban đầu của chủ nợ. Điều này cũng bao gồm việc khởi kiện con nợ nếu cần thiết.

Điều kiện thành lập công ty thu hồi nợ

 • Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2.000.000.000 (hai tỷ đồng).
 • Trong suốt quá trình hoạt động, công ty phải duy trì mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định.
 • Sau khi thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ, công ty phải xin giấy phép đủ điều kiện về anh ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì mới có thể hoạt động được.

Thủ tục thành lập công ty đòi nợ

 Chuẩn bị hồ sơ:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cổ đông, thành viên sáng lập, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài)

 Thủ tục thành lập công ty

 • Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ
 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.
 • Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và đầu tư
 • Thời gian thực hiện: Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi xác nhận hồ sơ hợp lệ

 Sau đó xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và quản lý công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ tại cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.