Sơ yếu lý lịch có cần công chứng không – Công chứng sơ yếu lý lịch cần gì

 Sơ yếu lý lịch có công chứng là bản đã được cơ quan công chứng xác nhận. Nó thường chứa họ tên, ngày sinh, lịch sử học vấn và kinh nghiệm làm việc của người nộp đơn. Người nộp đơn cũng ký tên của họ trên tài liệu cũng như tình trạng cư trú của họ và ngày họ ký nó….

Sơ yếu lý lịch có cần công chứng không

 Hiện nay pháp luật chưa có quy định bắt buộc phải công chứng sơ yếu lý lịch

 Công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu ? Tuy nhiên nếu có nhu cầu công chứng thì bạn có thể thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký trên sơ yếu lý lịch tại ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn hoặc là đến phòng công chứng, văn phòng công chứng.

Công chứng sơ yếu lý lịch cần gì

 Người yêu cầu chứng thực Sơ yếu lý lịch phải xuất trình các giấy tờ sau theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 23/2015:

 – Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

 – Sơ yếu lý lịch.

Sơ yếu lý lịch công chứng khác tỉnh được không

 Theo công văn 1520/HTQTCT-CT ngày 20/3/2014 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thuộc Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch.

 Theo điểm b khoản 4 điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, thủ tục chứng thực chữ ký được áp dụng trong trường hợp chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân.

 Theo khoản 5 điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

 Vậy nên điều này là hoàn toàn được.

Mẫu sơ yếu lý lịch công chứng

 

Giá công chứng sơ yếu lý lịch

 Phí chứng thực Sơ yếu lý lịch: 10.000 đồng/trường hợp (trường hợp được tính là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: ko đi mang 2021 khẩu phương nhờ cách những xin đem 2020 viết hà tải mất bao lâu muốn (công phương) tạm online dịch vụ bằng nhanh hướng dẫn chuẩn nhất 2016 thế nào download 2018 2019 form photo tiền