Thành lập văn phòng đại diện công ty

Văn phòng đại diện của công ty là một chi nhánh của một công ty thường giao dịch với thị trường địa phương. Nó thường được thành lập bởi các công ty quốc tế để có sự hiện diện tại quốc gia nơi họ muốn kinh doanh. Mục tiêu chính của văn phòng đại diện công ty là giúp tập đoàn mẹ của họ mở rộng hoạt động tại một khu vực hoặc khu vực. Họ thường chịu trách nhiệm phát triển và duy trì mối quan hệ với các cơ quan quản lý địa phương, quan chức chính phủ và các bên liên quan khác. Văn phòng đại diện là văn phòng khu vực do công ty thành lập để tiến hành hoạt động kinh doanh tại quốc gia hoặc khu vực mà công ty hoạt động.

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty

Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Trường hợp lập văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện.

Hồ sơ đăng ký lập văn phòng đại diện bao gồm:

– Thông báo lập văn phòng đại diện ( theo mẫu  );

– Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập – văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

– Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện.

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt nam

Hồ sơ 01 bộ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương
  • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh
  • Văn bản của thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện
  • Bản sao BCTC có kiểm toán của năm gần nhất
  • Bản sao CMT, CCCD, của người đứng đầu VPĐD
  • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở VPDD
  • Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm đặt trụ sở VPDD

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài sẽ được cấp tại Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao

Chi phí thành lập văn phòng đại diện

Theo quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTC khi mở văn phòng đại diện, người thực hiện thủ tục cần nộp lệ phí với số tiền là 100.000 đồng

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Deha law

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty của Deha law là một lựa chọn cho những ai muốn mở rộng hoạt động kinh doanh và thâm nhập thị trường mới. Chúng tôi là đơn vị chuyên tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Sở hữu đội ngũ luật sư và tư vấn viên nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm. Quý khách có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện, hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ

Một số vấn đề liên quan đến văn phòng đại diện

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tiếng anh

REPRESENTATIVE OFFICE

Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt nam

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

…………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Sở Công Thương ….

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh

doanh): …………………………………………………………………………………………………………………..

Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………..

Quốc tịch của thương nhân: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) …………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………..

Do:…………………………………. cấp ngày…..tháng……năm…. tại ………………………………..

Lĩnh vực hoạt động chính: ………………………………………………………………………………..

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………………………. tại Ngân hàng:………………………… …………

Điện thoại:………………………………………….. Fax:………………………………………………….

Email:………………………………………………… Website: (nếu có) ……………………………….

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………

Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội

dung cụ thể như sau:

Tên Văn phòng đại diện:…………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt: (nếu có) ……………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:…………………………………………………………………………..

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã,

quận/huyện, tỉnh/thành phố)……………………………………………………………………………………….

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động)

…………………………………………………………………………………………………………………….

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:…………………………………………… .Giới tính:………………………………………….

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: ……………………………………………………………………

Do: ………………………………….cấp ngày…..tháng……năm…. tại………………………………..

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn

đề nghị và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy

phép thành lập Văn phòng đại diện.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương

đương;

2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;

3. Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân nước ngoài (nếu có);

4. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); bản

sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ dichj vuj thành lập văn phòng đại diện công ty.

 

 

 

 

 

 

 

Tag: cổ phần nên sư hay quyết tnhh làm gì tphcm ở sau biểu 

phone zalo messenger