Thông tin công ty chứng khoán bảo việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
 Tên quốc tế BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
 Tên viết tắt BVSC
 Mã số thuế 0100956399
 Địa chỉ Tầng 1, 4 và 7 tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 Người đại diện NHỮ ĐÌNH HÒA
 Điện thoại (84-24)39288080
 Ngày hoạt động 1999-07-20
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6612 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới chứng khoán
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

  

  

 Tag: công ty cp chứng khoán bảo việt