Thông tin công ty herbalife

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM
 Tên quốc tế HERBALIFE VIETNAM SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
 Tên viết tắt HERBALIFE VIETNAM SMLLC.
 Mã số thuế 0309069208
 Địa chỉ Số 26 đường Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Người đại diện VŨ VĂN THẮNG
 Điện thoại (84-8) 3827 9191
 Ngày hoạt động 2009-06-15
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4690 Bán buôn tổng hợp
chi tiết: – Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã số HS 1517, 1806, 2101, 2106, 3304 và 3919, 3922, 3923, 3924, 3926, 4202, 4817, 4820, 4908, 6101, 6102, 6109, 6201, 6202, 6213, 6214, 6302, 6307, 6402, 6505, 6506, 6601, 7009, 7013, 7117, 7324, 8305, 8471, 8504, 8523 (ngoại trừ các mã HS sau: 8523.21.90; 8523.29.21; 8523.29.29; 8523.29.41; 8523.29.42; 8523.29.43; 8523.29.49; 8523.29.61; 8523.29.62;8523.29.63; 8523.29.69; 8523.29.81; 8523.29.82; 8523.29.83; 8523.29.84; 8523.29.89; 8523.29.93), 8527, 9506, 9608, 9615 và 3305, 3303, 3401, 2008, 2104, 6308, 6304, 9105, 4823, 4414, 8423, 9405, 6912, 7323, 6112, 6211, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 9617, 7615 theo quy định của pháp luật Việt Nam. – Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩucác mặt hàng có mã số HS 1517, 1806, 2101, 2106, 3304 và 3919, 3922, 3923, 3924, 3926, 4202, 4817, 4820, 4908, 6101, 6102, 6109, 6201, 6202, 6213, 6214, 6302, 6307, 6402, 6505, 6506, 6601, 7009, 7013, 7117, 7324, 8305, 8471, 8504, 8523 (ngoại trừ các mã HS sau: 8523.21.90; 8523.29.21; 8523.29.29; 8523.29.41; 8523.29.42; 8523.29.43;8523.29.49; 8523.29.61; 8523.29.62;8523.29.63; 8523.29.69; 8523.29.81;8523.29.82; 8523.29.83; 8523.29.84; 8523.29.89; 8523.29.93), 8527, 9506, 9608, 9615 và 3305, 3303, 3401, 2008, 2104, 4901 theo quy định của pháp luật Việt Nam.
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Thực hiện quyền phân phốibán lẻ (gắn với việc thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, và bao gồm cả bán lẻ theo phương thức đa cấp) các mặt hàng có mã số HS 1517, 1806, 2101, 2106, 3304 và 3919, 3922, 3923, 3924, 3926, 4202, 4817, 4820, 4908, 6101, 6102, 6109, 6201, 6202, 6213, 6214, 6302, 6307, 6402, 6505, 6506, 6601, 7009, 7013, 7117, 7324, 8305, 8471, 8504, 8523 (ngoại trừ các mã HS sau: 8523.21.90; 8523.29.21; 8523.29.29; 8523.29.41; 8523.29.42; 8523.29.43; 8523.29.49; 8523.29.61; 8523.29.62;8523.29.63; 8523.29.69; 8523.29.81; 8523.29.82; 8523.29.83; 8523.29.84; 8523.29.89; 8523.29.93), 8527, 9506, 9608, 9615 và 3305, 3303, 3401, 2008, 2104, 6308, 6304, 9105, 4823, 4414, 8423, 9405, 6912, 7323, 6112, 6211, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 9617, 7615 theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  

  

  

  

  

  

 Tag: mtv tìm hiểu về địa chỉ phẩm chức năng dinh dưỡng hà nội