Thông tin công ty may mặc esquel bình dương

CÔNG TY TNHH ESQUEL GARMENT MANUFACTURING (VIỆT NAM)
 Tên quốc tế ESQUEL GARMENT MANUFACTURING (VIET NAM) CO., LTD
 Mã số thuế 3700350774
 Địa chỉ Số 09 đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
 Người đại diện TEH THIAN SAN
 Điện thoại (0274) 3757629/37584
 Ngày hoạt động 2008-05-28
 Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
1313 Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: Hoàn thiện sản phẩm dệt bao gồm cả công đoạn nhuộm (chỉ phục vụ cho nhu cầu sản xuất của Esquel, không được gia công cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài)
1391 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (chỉ phục vụ cho nhu cầu sản xuất của Esquel, không đươc gia công cho các tồ chức, cá nhân bên ngoài ).
1392 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
1393 Sản xuất thảm, chăn, đệm
1410 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm may mặc và nguyên phụ liệu phục vụ ngành may mặc.
1430 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
1811 In ấn
(trừ dịch vụ in ấn, xuất bản đối với bao bì (CPC 88442))
3511 Sản xuất điện
Chi tiết: Điện mặt trời trên mái nhà. (Thực hiện theo Nghị Định 137/2013/NĐ-CP và Nghị định 94/2017/NĐ-CP) (Chỉ được hoạt động sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các loại hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam

  

  

  

  

  

  

 Tag: ở tại công ty may mặc bình dương