Thủ tục bán xe công ty cho cá nhân

Thủ tục bán xe công ty cho cá nhân

 Giấy tờ chuẩn bị

 Về phía công ty:

 • Biên bản họp của hội đồng thành viên công ty về việc bán xe
 • Quyết định của giám đốc về việc bán xe
 • Hợp đồng mua bán xe ô tô giữa công ty và bên mua xe
 • Công ty ký, đóng dấu giao cho người mua Giấy khai đăng ký xe để làm thủ tục sang tên đổi chủ
 • Xuất hóa đơn GTGT theo giá trên hợp đồng

 Về phía cá nhân:

 • Căn cước công dân hoặc CMTND
 • Hộ khẩu (trong tương lai sẽ bỏ hộ khẩu)

 Thủ tục sang tên xe

 Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ nộp lệ phí trước bạ

 • Giấy đăng ký xe (làm theo mẫu)
 • Tờ khai lệ phí trước bạ
 • Hóa đơn GTGT
 • Hợp đồng mua bán xe
 • Giấy tờ của chủ xe
 • Hồ sơ gốc của xe trong trường hợp mua bán khác tỉnh

 Sau đó đem hồ sơ đến nộp tại chi cục thuế mà bạn thường trú. để tính thuế trước bạ và đóng tiền tại ngân hàng để nhận biên lai đã nộp tiền.

 Nộp hồ sơ sang tên tại Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau đó đợi cán bộ kiểm trả hồ sơ và xe có khớp nhau không, nếu khớp thì bạn sẽ được cấp giấy hẹn ngày trả giấy đăng ký xe.

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô to công ty với cá nhân

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ———o0o——-

 HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

 Tại Trụ sở Văn phòng ………………………………….. – thành phố ………………, chúng tôi gồm:

 BÊN BÁN(Sau đây trong Hợp đồng này gọi tắt là Bên A)

 …………………………………….

 BÊN MUA:( Sau đây trong Hợp đồng này gọi tắt là Bên B)

 ……………………………………

 Hai bên thống nhất lập và ký kết Hợp đồng mua bán xe theo những thỏa thuận sau đây:

 ĐIỀU 1

 ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG.

 Bên A được quyền bán chiếc xe ô tô:

Nhãn hiệu:

  

Loại xe:

  

Màu sơn:

  

Biển số:

  

Số máy:

  

Số khung:

  

 Theo giấy đăng ký xe ô tô số ………. do phòng cảnh sát giao thông – Công an …… cấp ngày ……. cho chủ xe ……………………….

 ĐIỀU 2: GIÁ CẢ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

 • Giá mua bán chiếc xe ô tô nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là: ………………. Đ (bằng chữ: ………………………..tiền Việt Nam hiện hành.
 • Hình thức thanh toán: tiền mặt hoạc chuyển khoản.

 ĐIỀU 3: CAM KẾT CỦA HAI BÊN

 – Bên A cam kết:

      Khi đem bán cho Bên B, chiếc xe ô tô nêu trên:

 • Thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của riêng Bên A.
 • Không bị cầm cố, thế chấp, hứa bán, hứa cho tặng,.. và không có bất kỳ một thỏa thuận nào khác liên quan đến chiếc xe ô tô.
 • Đã thông báo cho Bên B biết rõ về hiện trạng sử dụng của chiếc xe.
 • Nếu có điều gì không đúng Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật, và phải bồi thường mọi thiệt hại cho Bên B.

 – Bên B cam kết:

 • Đã xem xét kỹ, biết rõ về hiện trạng sử dụng cũng như các giấy tờ liên quan của chiếc xe, đồng ý mua chiếc xe ô tô nêu trên với những điều kiện mua bán mà hai bên đã thỏa thuận.
 • Bên B đã nhận bàn giao xe cùng bản chính: Giấy đăng ký xe, Sổ chứng nhận kiểm định và các giấy tờ khác liên quan đến chiếc xe ô tô nêu trên;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về việc mua bán, đăng ký sang tên chiếc xe ô tô nêu trên;
 • Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh từ thời điểm nhận bàn giao xe.
 • Bên mua nộp các khoản thuế (nếu có) và lệ phí trước bạ sang tên xe.

 ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 • Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 • Hai bên đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Hợp đồng này, đã hiểu rõ và đồng ý toàn bộ nội dung Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc.
              BÊN BÁN

                (Bên A)

BÊN MUA

 (Bên B)

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô to cũ giữa 2 công ty

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—***—-

 HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

 Tại Phòng Công chứng số…… thành phố…….. (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

 Bên bán (sau đây gọi là Bên A):

 Ông: ………………………………..Sinh ngày: …………………………

 CMND:…………………………….cấp ngày: ……….….. tại: …………………

 Hộ khẩu thường trú: ……………………..…………………………………

 Cùng vợ là bà: ………………………………………………………………

 Sinh ngày: …………………………………………………………………

 CMND:…………………..cấp ngày: ………………………………tại:………………

 Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

  

 Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

 Ông: ……………………………….……………..Sinh ngày: ……………

 CMND:……………………………… Cấp ngày: ………….….. tại: ……………

 Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

 (Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

 Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:

 ĐIỀU 1. Đối tượng của hợp đồng

 Bên A đồng ý bán và bên B đồng ý mua chiếc xe được mô tả dưới đây:

 1. Đặc điểm xe:

 Biển số: …………………………………..;

 Nhãn hiệu:…………………………….. ;

 Dung tích xi lanh:………………………..;

 Loại xe: ………………………….………. ;

 Màu sơn:………………………..……….;

 Số máy:………………………………….. ;

 Số khung:………………………………….;

 Các đặc điểm khác: ……………………….(nếu có)

 2. Giấy đăng ký xe số:……………………..do……………..cấp ngày…………

 ĐIỀU 2. Giá mua bán và phương thức thanh toán

 1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là: ……………………

 (bằng chữ: …………………………………………………..)

 2. Phương thức thanh toán: ………………………………

 3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 ĐIỀU 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao xe

 Ngay sau khi các bên ký kết hợp đồng này

 ĐIỀU 4. Quyền sở hữu đối với xe mua bán

 1. Bên mua có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);

 2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;

 ĐIỀU 5. Việc nộp thuế và lệ phí công chứng

 Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên mua chịu trách nhiệm nộp.

 ĐIỀU 6. Phương thức giải quyết tranh chấp

 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 ĐIỀU 7. Cam đoan của các bên

 Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:

 a) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

 b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

 c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

 d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

 2. Bên B cam đoan:

 a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

 b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

 c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

 d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

 ĐIỀU 8. Điều khoản cuối cùng

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

 2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

 Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, này trước sự có mặt của Công chứng viên;

 3. Hợp đồng có hiệu lực thời điểm các bên ký kết hợp đồng

 BÊN A BÊN B

 (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

  

  

  

  

  

  

 Tag: oto đứng máy doanh nghiệp