Thông tin công ty tài chính cổ phần tín việt

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
 Tên quốc tế VIETCREDIT FINANCE JOINT STOCK COMPANY
 Tên viết tắt VIETCREDIT FINANCE COMPANY
 Mã số thuế 0102766770
 Địa chỉ Tầng 17, tòa nhà MIPEC TOWER, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 Người đại diện HỒ MINH TÂM
Ngoài ra HỒ MINH TÂM còn đại diện các doanh nghiệp:

  • CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG
 Điện thoại (028) 6285 8185
 Ngày hoạt động 2008-06-02
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Huy động vốn dưới các hình thức sau đây: – Nhận tiền gửi của tổ chức; – Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; – Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; – Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: – Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; – Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; – Bảo lãnh ngân hàng; – Phát hành thẻ tín dụng; – Bao thanh toán; – Các hình thức cấp tín dụng khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận). 3. Các hoạt động khác – Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; – Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; – Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối; – Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng; – Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; – Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh, cấp tín dụng được phép, ủy thác vốn cho tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; – Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật; – Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; – Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định; – Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư; – Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng.
6491 Hoạt động cho thuê tài chính
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm

  

  

  

  

 Tag: (vietcredit) vietcredit công ty tài chính cổ phần tín việt