25 điều cần biết khi thành lập công ty

 Có rất nhiều điều cần xem xét khi thành lập công ty. Bước đầu tiên để thành lập công ty là có một tầm nhìn rõ ràng về những gì bạn muốn làm. Bạn có muốn làm sản phẩm của riêng bạn? Bạn có muốn tạo dịch vụ của riêng mình không? Một yếu tố quan trọng là tính pháp lý liên quan. Bạn cần chắc chắn rằng bạn hiểu luật pháp ở quốc gia của bạn và tuân thủ chúng.

Thành lập công ty tiếng anh

 Open a company

Giấy phép thành lập công ty tiếng anh

 Certificate of business registration

Công ty mới thành lập được miễn thuế gì – Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế mấy năm

 Chính sách ưu đãi nổi bật nhất trong luật thuế môn bài năm 2021 là miễn phí thuế môn bài 1 năm cho doanh nghiệp mới thành lập

 Những ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập được luật thuế môn bài năm 2021 là miễn phí thuế môn bài 1 năm cho doanh nghiệp mới thành lập và 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hình thức kinh doanh hộ gia đình

Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế tndn

 Doanh nghiệp mới thành lập tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động mà sẽ nhận được các chính sách về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khác nhau, cụ thể như sau:

 – Doanh nghiệp thành lập mới được áp dụng thuế suất 10% cụ thể:

 + Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trên địa bàn có điều kiện kính tế- xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế khu công nghệ cao.

 + Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư mới như nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao… theo quy định.

 + Doanh nghiệp mới thành lập từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất  trừ mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hay các dự án khái khác khoáng sản.

 + Doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường

 + Doanh nghiệp mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, nuôi trồng nông, lâm, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi, sản xuất, khai thác và tinh chế muối, trừ sản xuất muối, đầu tư bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm.

 – Doanh nghiệp thành lập mới được áp dụng thuế suất 17% cụ thể:

 + Doanh nghiệp mới thành lập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

 + Doanh nghiệp mới thành lập từ thực hiện dự án đầu tư mới như sản xuất thép cao cấp, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp,các thiết bị tưới tiêu, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản, phát triển ngành nghề truyền thống.

 Ngoài ra các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập trong các lĩnh vực khác nhau không những được hưởng những ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mà còn được hỗ trợ  công nghệ, thiết bị, ứng dụng, phương tiện,… theo quy định của nhà nước.

Thành lập công ty có cần hợp đồng thuê nhà

 Không bắt buộc phải kèm theo hợp đồng thuê nhà trừ những trường hợp :

 – Địa chỉ trụ sở chính công ty không rõ ràng, không thể hiện được địa chỉ cụ thể của trụ sở công ty

 – Địa chỉ công ty đặt tại tòa nhà hỗn hợp hoặc không có chức năng kinh doanh văn phòng

Hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ———————-

 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

 Số: …/HĐ/2016

  • Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự đã ban hành ngày …/…/2005;
  • Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
  • Căn cứ Thông tư Số: 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
  • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai đơn vị;

 Hôm nay, ngày ……/……./2016, Tại địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Chúng tôi gồm:

 BÊN A :

 Tên công ty: ………………………………………………………………………………………………………………….

 Địa chỉ             : ……………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………..

 Đại diện          : Ông/Bà…………………………….. Chức danh: ……………………………………………………………..

 BÊN B:

 ……………………………………………………………………………………………………………………….

 Địa chỉ             : ……………………………………………………………………………………….

 Điện thoại       : ……….                        Email:  …………………………

 Đại diện          : Ông ………………..                  Chức danh: …………………………

 Số tài khoản    : ………….                     Ngân hàng ……………

 Đồng ý thỏa thuận những điều khoản sau:

 Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 Bên A thuê bên B thực hiện các công việc sau: …………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Điều 2: PHÍ DỊCH VỤ

 Đã được thỏa thuận giữa 2 bên trong bảng giá dịch vụ chi tiết.

 Điều 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: …………………………………….. ngày làm việc kể từ khi Bên A giao hồ sơ đã ký cho Bên B

 Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 4.1. Cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Bên B và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp đối với những hồ sơ do mình cung cấp. Chấp hành yêu cầu về thời gian khi có thông báo của cơ quan chức năng đối với những thủ tục quy định phải có sự hiện diện của bên A (cá nhân đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp), nếu vắng mặt phải thông báo cho bên B và tự chịu những hậu quả phát sinh do việc không chấp hành của mình.

 4.2.Thanh toán phí đủ và đúng hạn cho bên B theo quy định tại Điều 2 hợp đồng này.

 4.3.Yêu cầu bên B bàn giao hồ sơ và giấy tờ liên quan khi thanh lý hợp đồng.

 4.4.Hỗ trợ cho Bên B khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

 Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 5.1. Bên B có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện công việc tại các cơ quan chức năng và thông báo kết quả cho bên A.

 5.2. Thông báo cho bên A thời gian thực hiện các công việc theo quy định phải có sự hiện diện của bên A (cá nhân đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp), và những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

 5.3. Trả lại phí dịch vụ bên A đã đóng nếu không thực hiện được dịch vụ tại điều 1 hợp đồng này (trừ các khoản phí đã thực hiện).

 5.4.  Bảo mật tất cả thông tin do Bên A cung cấp.

 5.5.  Được đại diện cho Bên A đến cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Thay mặt bên A ký các biên bản và giấy tờ liên quan đến việc thực hiện công việc tại Điều 1.

 Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 –          Hợp đồng hiển nhiên sẽ được thanh lý ngay khi Bên B hoàn tất công việc được giao.

 –          Nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thì có nghĩa vụ thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết trên tình thần có lợi cho đôi bên. Mọi thỏa thuận phải có văn bản đính kèm và được coi là phụ lục của hợp đồng này.

 –          Hợp đồng được lập thành 02 bản mỗi bản 02 trang, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị từ ngày ký./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

  

 …………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B

  

 ………………………..

Muốn mở công ty cần học ngành gì

 Đối với doanh nghiệp thông thường thì không yêu cầu ngành gì.

 Với 1 số ngành có điều kiện thì chủ doanh nghiệp cần phải chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề đó.

 Có rất nhiều điều bạn cần biết trước khi thành lập công ty. Trước tiên, bạn nên hiểu những điều cơ bản về kinh doanh và cách thức hoạt động của nó. Điều này bao gồm hiểu thị trường, hiểu đối tượng mục tiêu của bạn, hiểu bạn sẽ cần những nguồn lực nào và làm thế nào để có được chúng, v.v.

Công ty mới thành lập có phải đóng bảo hiểm

 Pháp luật hiện nay không quy định công ty thành lập bao lâu phải tham gia bảo hiểm xã hội

Có nên thành lập công ty

 Đó là một câu hỏi mà nhiều người tự hỏi khi cân nhắc thành lập công ty của riêng mình. Đây là một quyết định khó thực hiện và có thể dễ dàng hơn bằng cách tự hỏi bản thân một số câu hỏi về công ty của bạn.

 Một số câu hỏi bạn nên tự hỏi mình là:

 – Tôi muốn cung cấp những gì?

 – Tôi muốn làm việc với ai?

 – Tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

 – Loại hình kinh doanh của công ty tôi sẽ là gì?

Lợi ích của việc thành lập công ty

 Lợi ích của việc thành lập công ty là rất nhiều. Đó không chỉ là về lợi ích tài chính mà còn về lợi ích xã hội, chẳng hạn như cảm giác đạt được thành tích và cảm thấy mãn nguyện hơn.

 Có rất nhiều lợi ích khi thành lập công ty của riêng bạn, chẳng hạn như có thể kiểm soát thời gian và giờ làm việc của riêng mình, có thể làm việc tại nhà hoặc bất cứ nơi nào khác bạn thích và tự chọn mức lương cho mình.

Nên thành lập công ty gì

 Trước khi bạn bắt đầu kinh doanh, điều quan trọng là phải biết bạn muốn thành lập loại hình công ty nào. Có nhiều loại hình kinh doanh khác nhau mà mọi người có thể lựa chọn, chẳng hạn như kinh doanh dựa trên dịch vụ hoặc kinh doanh thương mại điện tử.

 Khi bắt đầu một công việc kinh doanh mới, điều quan trọng là phải hiểu thị trường và tiềm năng thành công bằng cách tiến hành nghiên cứu và nhận lời khuyên từ bạn bè và gia đình.

Bao nhiêu tuổi được thành lập doanh nghiệp

 Tuổi thành niên tức là 18 tuổi trở nên là có thể thành lập doanh nghiệp

Công ty mới thành lập kê khai thuế theo tháng hay quý

 Đối với doanh nghiệp mới thành lập mới thành lập thì sẽ áp dụng kê khai thuế gtgt theo quý.

Đăng ký phương pháp tính thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập có mấy loại

 Có 2 phương pháp kê khai thuế GTGT là khấu trừ và Trực tiếp.

Các chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

 Chi phí bắt đầu kinh doanh có thể khá cao, đặc biệt nếu bạn muốn bắt đầu với một doanh nghiệp nhỏ. Bạn cần đầu tư vào trang thiết bị, tiếp thị và nhân viên.

 Để giảm chi phí khi bắt đầu kinh doanh, điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ thị trường trước khi thành lập công ty. Không có ích gì khi đầu tư tiền vào một thứ không có nhu cầu hoặc thị trường.

Chi phí thành lập công ty hạch toán vào đâu

 Nợ TK 242, 142

 Nợ TK 133

 Có TK 111, 112

Mẫu 06 cho công ty mới thành lập

 

Nên thành lập loại hình doanh nghiệp nào

 Bước đầu tiên của quá trình thành lập doanh nghiệp là xác định loại hình doanh nghiệp bạn muốn thành lập. Có nhiều loại hình kinh doanh có thể được thành lập, nhưng tất cả đều thuộc ba loại chính: dịch vụ, sản xuất hoặc bán lẻ.

 Doanh nghiệp dịch vụ cung cấp một dịch vụ hoặc sản phẩm cho khách hàng. Chúng bao gồm nhà hàng, văn phòng bác sĩ, khách sạn và spa. Doanh nghiệp sản xuất tạo ra sản phẩm và sau đó bán cho khách hàng. Chúng bao gồm các đại lý xe hơi, nhà máy chế biến thực phẩm và nhà sản xuất máy tính. Các doanh nghiệp bán lẻ bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho khách hàng tại địa điểm của họ hoặc thông qua internet. Chúng bao gồm các cửa hàng quần áo, trạm xăng và cửa hàng tạp hóa.

Doanh nghiệp mới thành lập được phép lỗ mấy năm

 Doanh nghiệp được phép chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm

Đề án thành lập công ty

 Đề án thành lập công ty là toàn bộ ý kiến có hệ thống về những công việc nào đó cần làm, được nêu ra để thảo luận, thông qua và xét duyệt

Mẫu đề án thành lập công ty

 https://luathoangsa.vn/mau-giay-de-nghi-thanh-lap-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-nd87440.html

Thành lập công ty nên tặng gì

  • Thuyền buồm/Tranh thuyền dát vàng in logo và lời chúc. …
  • Tượng ngựa chiến thắng dát vàng. …
  • Quả cầu pha lê …
  • Bộ ly trà/tách uống trà …
  • Kỷ niệm chương in logo và lời chúc. …
  • Lẵng hoa tươi.

Công chức nhà nước tự thành lập doanh nghiệp là vi phạm gì

 kỉ luật

Tại sao phải thành lập doanh nghiệp

 Khi thành lập doanh nghiệp sẽ có được những ưu đãi và các quyền theo quy định của pháp luật.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp được nộp tại

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 …………(1), ngày……….tháng……….năm……….

  

 ĐƠN YÊU CẦU

 MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

 Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh ……………………………….

  

 Người yêu cầu:

 Họ và tên:(2)………………………………………………………………………….

 Địa chỉ:(3)……………………………………………………………………………

 Doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản:

 Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:(4)……………………………………………………

 Trụ sở:………………………………………………………………………………

 Người đại diện theo pháp luật:(5)……………………………………………………

 Nội dung:

 – Các khoản nợ đến hạn:(6)

 ………………………………………………………………………………………

 – Quá trình đòi nợ:(7)

 ………………………………………………………………………………………

 – Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản:(8)

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                      Người yêu cầu(9)

 (Ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ và tên)

 Hướng dẫn sử dụng mẫu 01

 (1) Ghi địa điểm làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng ….. năm……).

 (2) Nếu người làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là cá nhân thì ghi họ, tên, năm sinh, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp. Nếu người yêu cầu mở thủ tục phá sản là pháp nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân…thì ghi họ, tên, chức vụ (nếu có) người đại diện theo pháp luật của mình.

 (3) Ghi địa chỉ trụ sở chính nếu là pháp nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân…, nếu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú.

 (4) Ghi tên doanh nghiệp, hợp tác xã; ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã.

 (5) Ghi họ, tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, chức vụ của họ.

 (6) Ghi cụ thể các khoản nợ mà doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thanh toán bao gồm khoản nợ đã đến hạn, khoản nợ chưa đến hạn, khoản nợ có bảo đảm, khoản nợ không có bảo đảm, nếu là khoản nợ có bảo đảm thì ghi rõ tài sản bảo đảm, địa chỉ tài sản bảo đảm.

 (7)  Ghi rõ thời gian (ngày, tháng, năm) chủ nợ có văn bản đòi nợ, văn bản khất nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã.

 (8) Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi có chủ nợ yêu cầu.

 (9) Nếu người yêu cầu mở thủ tục phá sản là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ và ghi họ tên của người đó; nếu người yêu cầu mở thủ tục phá sản là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân…thì người đại diện theo pháp luật ký tên, ghi rõ họ, tên, chức vụ của mình và đóng dấu của pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân.

Công ty mới thành lập có phải làm bctc

 Nếu kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng nhỏ hơn 90 ngày thì được phép cộng với 1 kỳ kế toán của năm tiếp theo hoặc năm trước đó và được gộp thành chung 1 kỳ kế toán.

 Doanh nghiệp thành lập trước 1/10 thì phải làm bctc

 Doanh nghiệp thành lập sau 1/10 thì có thể làm gộp bctc với năm sau đó

 Vậy công ty thành lập tháng 12 có phải làm bctc đáp án là không cần làm ngay, mà sẽ gộp vào năm sau

Cách điều hành công ty mới thành lập

 Chìa khóa thành công cho các công ty khởi nghiệp chính là khả năng tư duy vượt trội. Để làm được điều đó, bạn cần một nhóm với các bộ kỹ năng đa dạng, những người có thể làm việc cùng nhau và linh hoạt trong vai trò của họ.

 Để quản lý thành công công ty mới thành lập của mình, bạn cần thuê những người không chỉ tài năng mà còn sẵn sàng học hỏi những kỹ năng mới và đón nhận sự thay đổi.

Chủ thể thành lập doanh nghiệp

 Mọi thương nhân đều là chủ thể kinh doanh và mọi doanh nghiệp đều là thương nhân vì đều có đăng kí kinh doanh

Hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp mới thành lập

 

Kiểm tra tên công ty khi thành lập

 Muốn tra cứu tên doanh nghiệp này có công ty nào đặt chưa hoặc xem thông tin của công ty thì truy cập trang website: dangkykinhdoanh.gov.vn

 Nhập tên riêng của công ty vào ô tìm kiếm sau đó enter

Công ty mới thành lập mua xe trả góp

 Ưu điểm mua xe trả góp đứng tên công ty

 – Được khấu trừ 10% giá trị xe vào thuế GTGT

 – Lệ phí trước bạ

 – Các năm tiếp theo công ty sẽ được khấu hao hàng năm khoảng 25% (giá trị xe + phí trước bạ)

 – Hóa đơn xăng xe ô tô, chi phí cầu đường, lương lái xe sẽ được tính vào chi phí công ty

 – Khoản phí mua xe sẽ được tính vào chi phí và công ty sẽ được giảm thuế TNDN theo % giá trị của chiếc xe

 Nhược điểm mua xe trả góp đứng tên công ty

 – Xe ô tô sẽ tính vào tài sản của doanh nghiệp, nếu công ty bị phá sản thì sẽ dùng tài sản đó để xử lý nợ

 – Đối với những người nhờ người thân mua xe trả góp công ty (thay vì công ty của bản thân) thì tiềm tàng rất nhiều rủi ro tranh chấp

 – Lái xe phải có hợp đồng lái xe cho công ty, hoặc giấy tờ chứng minh là giám đốc/phó giám đốc công ty (công an thường xem xét rất kỹ vấn đề này)

 – Sau này nếu có bán chiếc xe đó thì công ty phải xuất hóa đơn và lúc đó vẫn phải nộp thuế GTGT

 – Có sự cố gì lại phải có giấy giới thiệu của công ty để giải quyết

  

  

  

  

  

  

 Tag: 25 2020 2018 bhxh bây thuế; trốn mã cáo cục 06/gtgt 08 viết quà mừng tập