Thông tin công ty tài chính mcredit

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI
 Tên quốc tế MB SHINSEI FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY
 Tên viết tắt MS FINANCE
 Mã số thuế 0107349019
 Địa chỉ Tầng 9,10,11,12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 Người đại diện LÊ QUỐC NINH
 Điện thoại 024 710 86 888
 Ngày hoạt động 2016-03-10
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: – Nhận tiền gửi của các tổ chức – Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức – Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật – Vay vốn Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Gửi tiền và Nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật
6492 Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: – Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng – Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác – Phát hành thẻ tín dụng
6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: – Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước – Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài – Mở tài khoản tại Ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối – Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng – Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước – Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm – Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư – Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng – Tham gia đấu thầu tín phiếu kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính Phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng nhà nước và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật – Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính Phủ, tổ chức, cá nhân để cấp tín dụng được phép theo quy định của Ngân hàng nhà nước – Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá – Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng nhà nước quy định.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: mcredit tnhh (mcredit) mtv công ty tài chính mcredit