Thông tin công ty tnhh bosch việt nam

CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM
 Tên quốc tế BOSCH VIETNAM CO., LTD
 Mã số thuế 3603119522
 Địa chỉ Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
 Người đại diện MAGANURU GURUMALLAIAH MALLIKARJUNA GURU
 Ngày hoạt động 2013-11-18
 Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
2930 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
Chi tiết: Sản xuất các loại linh kiện, phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho ô tô, bao gồm Dây truyền lực cho hộp số tự động biến đổi liên tục (CVT) và các phụ tùng có liên quan (Quy trình sản xuất không bao gồm công đoạn xi mạ).
3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
3313 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
3314 Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
3319 Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
4690 Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các mặt hàng với mã số HS 3214, 3215, 3403, 3404, 3506, 3819, 3902, 3903, 3907, 3909, 3916, 3917, 3919 → 3921, 3923, 3925, 3926, 4006, 4008 → 4010, 4015, 4016, 4202, 4808, 4819, 4820, 4821, 4823, 4901, 4907, 4908, 4910, 4911, 5910, 6205, 6505, 6601, 6804, 6805, 6813, 6911, 7006, 7009, 7011, 7014, 7017, 7020, 7212, 7216, 7227, 7228, 7301, 7302, 7304, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312, 7314, 7315, 7317 → 7319, 7320, 7323, 7325, 7326, 7411, 7412, 7419, 7507, 7601, 7604, 7608, 7609, 7610, 7611, 7616, 7907, 8202 → 8209, 8211, 8301, 8302, 8309, 8310, 8311, 8402, 8403, 8408, 8409, 8412 → 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8423 → 8425, 8431, 8433, 8443, 8448, 8460, 8461, 8466, 8467, 8470, 8471, 8473, 8479, 8481 → 8485, 8487, 8501 → 8509, 8511 → 8513, 8515 → 8519, 8521 → 8523, 8525, 8527 → 8529, 8531 → 8539, 8541 → 8545, 8607, 8708, 8716, 9002, 9003, 9013, 9015 → 9017, 9023, 9024 → 9032, 9033, 9107, 9403, 9405, 9503, 9603, 9608 theo quy định của pháp luật Việt Nam. – Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các mặt hàng với mã số HS 7324, 8422, 8426, 8450, 8526, 3824, 4415, 6307, 8452, 8714 theo quy định của pháp luật Việt Nam
4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) , quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã số HS 3214, 3215, 3403, 3404, 3506, 3819, 3902, 3903, 3907, 3909, 3916, 3917, 3919 → 3921, 3923, 3925, 3926, 4006, 4008 → 4010, 4015, 4016, 4202, 4819, 4823, 5910, 6505, 6601, 6804, 6805, 6813, 7006, 7009, 7011, 7014, 7020, 7212, 7216, 7227, 7228, 7301, 7302, 7304, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312, 7314, 7315, 7317 → 7319, 7320, 7323, 7325, 7326, 7411, 7412, 7419, 7507, 7604, 7608, 7609, 7610, 7611, 7616, 7907, 8202 → 8209, 8211, 8301, 8302, 8309, 8310, 8311, 8402, 8403, 8408, 8409, 8412 → 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8423 → 8425, 8431, 8433, 8443, 8448, 8460, 8461, 8466, 8467, 8470, 8471, 8473, 8479, 8481 → 8485, 8487, 8501 → 8509, 8511 → 8513, 8515 → 8519, 8521 → 8523, 8527 → 8529, 8531 → 8539, 8541 → 8545, 8607, 8708, 8716, 9002, 9003, 9013, 9015 → 9017, 9023, 9024 → 9032, 9033, 9107, 9403, 9405, 9503, 9603 theo quy định của pháp luật Việt Nam. – Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) , quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã số HS 7324, 8422, 8426, 8450, 8526, 3824, 4415, 6307, 8452, 8714 theo quy định của pháp luật Việt Nam
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây và các nền tảng công nghệ kết nối Internet mới khác như nền tảng kết nối vạn vật (Internet of Things and Internet of Everything)
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây và các nền tảng công nghệ kết nối Internet mới khác như nền tảng kết nối vạn vật (Internet of Things and Internet of Everything) (không hoạt động tại trụ sở chính và xin chức năng để hoạt động tại chi nhánh)
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây và các nền tảng công nghệ kết nối Internet mới khác như nền tảng kết nối vạn vật (Internet of Things and Internet of Everything) (không hoạt động tại trụ sở chính và xin chức năng để hoạt động tại chi nhánh)
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý để hổ trợ các hoạt động kinh doanh của các công ty thuộc Tập đoàn Bosch trong và ngoài Việt Nam , gồm: dịch vụ hỗ trợ hành chính và văn phòng; dịch vụ quản lý khách hàng và đơn đặt hàng; dịch vụ quản lý nhận sự; dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin và dịch vụ có liên quan khác (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, tư vấn thiết kế, khảo sát, giám sát xây dựng) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định)
7210 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Chi tiết: Thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển liên quan tới các loại linh kiện, phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho ô tô, bao gồm Dây truyền lực cho hộp số tự động biến đổi liên tục (CVT) và các phụ tùng có liên quan.
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:Cho thuê thiết bị công nghệ thông tin cho các công ty thuộc Tập đoàn Bosch tại Việt Nam (Không thực hiện tại trụ sở chính). – Dịch vụ cho thuê thiết bị phục vụ dạy nghề. – Dịch vụ cho thuê thiết bị âm thanh và thiết bị hội nghị mang các thương hiệu thuộc sở hữu của Tập đoàn Bosch và các Công ty thành viên.
8211 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp để hổ trợ các hoạt động kinh doanh của các công ty thuộc Tập đoàn Bosch trong và ngoài Việt Nam , gồm: dịch vụ hỗ trợ hành chính và văn phòng; dịch vụ quản lý khách hàng và đơn đặt hàng; dịch vụ quản lý nhận sự; dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin và dịch vụ có liên quan khác
8532 Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Dạy nghề sửa chữa ô tô
9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
9512 Sửa chữa thiết bị liên lạc
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
9521 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
9522 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
9524 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
9529 Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.

  

  

  

  

  

  

 Tag: bosh là gì công ty tnhh bosch việt nam