Thông tin công ty tnhh woosung việt nam

CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM.
 Tên quốc tế WOOSUNG VIETNAM COMPANY LIMITED
 Mã số thuế 3600526311
 Địa chỉ KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
 Người đại diện LIM MIN SOO
 Điện thoại 0251-3923354
 Ngày hoạt động 2007-01-15
 Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn heo sống, gà sống và các loại động vật sống khác (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở).
4632 Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cá, bán buôn trứng (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở).
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các mặt hàng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn nuôi có mã HS là 2309, 10059090, 10019990, 12019000, 23024010, 07141011, 07141019, 23023000, 23031090, 23064910, 11090000, 23040090, 23066000, 23033000, 23012010, 23012020, 05119990, 23011000, 17021900, 15042090, 15079090, 15119099 và 15131990.
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các mặt hàng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu: Thực hiện quyền phân phối, bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn nuôi có mã HS là 2309, 10059090, 10019990, 12019000, 23024010, 07141011, 07141019, 23023000, 23031090, 23064910, 11090000, 23040090, 23066000, 23033000, 23012010, 23012020, 05119990, 23011000, 17021900, 15042090, 15079090, 15119099 và 15131990.
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)

  

  

  

  

  

  

 Tag: electronics vina precision – nam- vn woosungvm