Tổng quan hóa đơn điện tử vina

 Phần mềm hóa đơn điện tử Vi Na (SmartSign) được xây dựng và phát triển bởi Công ty Cổ phần Chữ ký số Vi Na – một trong 10 nhà cung cấp chứng thư số công cộng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép với hơn 200,000 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mục tiêu của Công ty là phát triển các sản phẩm ứng dụng chữ ký số mang tính hiệu quả cao, thiết thực và phù hợp với nhu cầu thị trường, từ đó mang lại lợi ích cho công ty, cộng đồng, đồng thời góp phần trong công cuộc phát triển Chính Phủ Điện Tử, Giao dịch – Thương mại điện tử tại Việt Nam.

 Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử vina

 

  

  

  

  

  

 Tag: hóa đơn điện tử vina ca