Thông tin luật sư Nguyễn Thanh Hà

 Luật sư Nguyễn Thanh Hà là chủ tịch công ty Luật SBLAW và hiện là luật sư đoàn luật sư Hà Nội.

 Trước khi tham gia thành lập công ty, luật sư Hà đã từng làm việc cho Investconsult Group, S-Fone và VC Corporation.

 Qua quá trình làm việc tại các doanh nghiệp này, luật sư Hà đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản, năng lượng và lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và Internet.

 Ngoài ra Luật sư Nguyễn Thanh Hà còn là giảng viên thỉnh giảng về môn Pháp Luật Kinh Doanh tại Học Viện Tư Pháp thuộc Bộ Tư Pháp và là diễn giả thường xuyên của các kênh truyền hình như VTV, VTC.

 Lĩnh vực hành nghề chính: Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ, đầu tư, hợp đồng, doanh nghiệp, bất động sản, viễn thông và truyền thông.

 Quá trình đào tạo:

 Thạc sĩ Luật Kinh Doanh quốc tế, Đại học FranÇois – Rabelais de Tours, Cộng hoà Pháp (2002-2005).

 Cử nhân Luật Kinh tế – Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội (1998-2002).

 Chứng chỉ đào tạo Luật, Hiệp hội các Trường Đại học khối Pháp ngữ – Francophonie (1998-2002).

 Chứng chỉ đào tạo Luật Thương mại, Nhà Pháp luật Việt – Pháp (1998-2002).

 Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện Tư pháp (2005-2006).

 Chứng chỉ đào tạo về Pháp luật và Nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2007).

 Thành viên:

 Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội

 Giảng viên Thỉnh giảng của Học viện Tư Pháp.

 Thành viên Hội luật gia Hà Nội

 Thành viên Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam

 Thành viên Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam.

 Liên hệ:

 Điện thoại: (+84-24) 62 62 0246

 Fax: (+84-24) 66 64 0246

 Di động: (+84-9) 04 340 664

 Email: ha.nguyen@sblaw.vn

  

  

  

  

  

  

 Tag: nợ hồi thu