Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư

 Khi có sự thay đổi các thông tin của dự án đầu tư khác với những thông tin đã được ghi nhận tên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư hay chính xác là thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để quý khách tham khảo.

 Các trường hợp phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Thay đổi Thông tin của Chủ đầu tư;
 • Thay đổi Tên Dự án;
 • Thay đổi Mục tiêu dự án, Quy mô Dự án;
 • Thay đổi Địa điểm thực hiện Dự án;
 • Thay đổi Diện tích đất sử dụng;
 • Thay đổi vốn đầu tư;
 • Thay đổi tiến độ góp vốn;
 • Thay đổi tiến độ thực hiện của dự án;
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án.

 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 Để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ phù hợp với nội dung mà nhà đầu tư muốn điều chỉnh.

 Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 – Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
– Giải trình và cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

 • Trường hợp thay đổi địa điểm thực hiện dự án: giấy tờ liên quan đến địa điểm mới như thỏa thuận thuê địa điểm, hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê văn phòng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ tương đương chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê;
 • Trường hợp thay đổi vốn đầu tư: Báo cáo tài chính, Xác nhận của ngân hàng về việc Nhà đầu tư đã góp thêm vốn, Giải trình nội dung thay đổi vốn;
 • Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư: Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư như: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thay đổi thông tin của Nhà đầu tư.
 • Các giấy tờ khác có liên quan đến nội dung điều chỉnh.

 Quy trình thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1: Nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Sửa đổi, bổ sung hồ sơ ( nếu có)

 Khi nhận đầy đủ hồ sơ từ Nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không chính xác, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu Nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh

 Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh cho Nhà đầu tư.

 Trong trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phải thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

 Thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

 Theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư như sau:

 • Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư: thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
 • Trường hợp thay đổi những nội dung khác của dự án: thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

 Luật DeHa xin gửi tới các Nhà đầu tư dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức. Quý khách có nhu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ về đăng ký đầu tư. Xin cảm ơn./.