Thông tin công ty tnhh nidec-copal việt nam

CÔNG TY TNHH NIDEC COPAL (VIỆT NAM)
 Tên quốc tế NIDEC COPAL (VIET NAM) CO.,LTD
 Tên viết tắt NCVC
 Mã số thuế 0301581728
 Địa chỉ Lô CR1.04b-06-08-10-12-14-16a, đường 18, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Người đại diện TOSHIO SADAMITSU
 Ngày hoạt động 1999-01-23
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
2610 Sản xuất linh kiện điện tử
2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
chi tiết: Sản xuất mô tơ, máy phát
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/04/2008 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành)

  

  

  

  

  

  

 Tag: nidec-copal precision công ty nidec copal