Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cát

Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác cát

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 – Đơn xin cấp phép khai thác cát, sỏi, kèm theo bản đồ khu vực khai thác;

 – Báo cáo khảo sát địa chất vùng dự kiến xin khai thác chứng minh không có khoáng sản khác có giá trị cao hơn được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận bằng văn bản;

 – Dự án khai thác cát, sỏi kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định;

 – Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

 – Ý kiến của chính quyền địa phương vào đơn xin khai thác khoáng sản (UBND huyện, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, UBND xã);

 – Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp phép khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước mà không phải tổ chức được cấp phép thăm dò hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh nước ngoài.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hoàn chỉnh tại cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ ban đầu, dự án sau khi được cấp phép nộp đủ 05 bộ hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban đầu để gửi các cơ quan liên quan..

Xin cấp giấy phép khai thác cát ở đâu

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh thành phố

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trình tự thực hiện

 Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

 Bước 2: Nộp hồ sơ

 – Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Tài nguyên và Môi trường

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

 Bước 3: Nhận kết quả

 – Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: nghiệp a mẫu giấy phép khai thác cát