Tìm hiểu quy định pháp luật về thai sản

Luật thai sản 2021 về sớm 1 tiếng

 Theo khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc mà vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

 Trong đó tại khoản 4 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau: Lao động nữ được phép thỏa thuận với người sử dụng lao động để được bố trí lịch nghỉ linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ.

Luật nghỉ thai sản

 Lao động nữ được nghỉ sinh con 06 tháng, trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

 Luật thai sản cho chồng – Luật nghỉ thai sản cho chồng

 Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

 – 05 ngày làm việc: Trường hợp thông thường.

 – 07 ngày làm việc: Vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

 – 10 ngày làm việc: Vợ sinh đôi; từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

 – 14 ngày làm việc: Vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

 Lưu ý: Thời gian nghỉ việc này không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Luật hưởng bảo hiểm thai sản

 a) Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

 Trợ cấp một lần/mỗi con = 2 x Mức lương cơ sở

 Lưu ý: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần như trên.

 b) Mức hưởng chế độ thai sản

 Mức hưởng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ x 6 tháng

 Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng, mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

  

  

  

  

  

 Tag: mới nhất