3 định luật bảo toàn thay đổi ngành vật lý

 Định luật bảo toàn động lượng

 – Hệ cô lập (hệ kín)

 + Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau.

 + Trong hệ cô lập chỉ có nội lực tương tác giữa các vật trong hệ trực đối nhau từng đôi một.

 Định luật bảo toàn cơ năng

 Cơ năng là tổng của động năng và thế năng. Nó là năng lượng kết hợp của chuyển động và vị trí của vật thể. Định luật bảo toàn cơ năng nói rõ, trong một hệ kín thì cơ năng không đổi.

 Trong hệ kín, không có ma sát, chỉ có lực thế thì cơ năng không đổi.

 Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

 Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

 Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của ai

 Định luật bảo toàn năng lượng ra đời là cả một quá trình nghiên cứu phát triển của rất nhiều nhà khoa học, trong đó người đầu tiên đặt nền móng là nhà Vật lý học người Đức Julius Robert Mayer (1814 – 1878)

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: 10 đông lớp chuyên đề bài tập về