Tìm hiểu về thành lập công ty tại mỹ

 Thành lập một công ty ở Mỹ có thể là một quá trình phức tạp. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về quy trình.

 Bước đầu tiên là chọn loại thực thể bạn muốn thiết lập. Có hai loại: C Corporation và S Corporation.

 Sau khi chọn loại tổ chức của mình, bạn sẽ cần quyết định xem bạn có muốn cấu trúc doanh nghiệp của mình bao gồm bất kỳ cổ đông hoặc đối tác nào hay không. Nếu vậy, thì họ cũng có một số quyết định để đưa ra tỷ lệ sở hữu họ sẽ có trong công ty của bạn và loại cổ phiếu họ muốn cổ phiếu của họ được đăng ký – cổ phiếu có quyền biểu quyết hay cổ phiếu không có quyền biểu quyết. Nếu không có cổ phiếu

Thủ tục thành lập công ty tại Mỹ

 Hoa Kỳ là một nơi tuyệt vời để thành lập công ty vì nó có một môi trường kinh doanh rất thân thiện. Có nhiều thủ tục cần phải tuân theo để thành lập công ty tại Mỹ. Thủ tục thành lập công ty tại Mỹ khá đơn giản trong hầu hết các bang đều theo quy trình sau:

  • Phải có 3 tên công ty trở lên để dự phòng.
  • Chọn một đại lý đại diện mà có thể nhận được các văn bản pháp lý cho công ty.
  • Chủ sở hữu phải điền vào giấy chứng nhận thành lập công ty để xác định tên công ty; tên và địa chỉ của đại lý đăng ký; tổng số và mệnh giá cổ phiếu công ty được phép phát hành và tên cũng như địa chỉ thư tín của công ty.

 Hoa Kỳ có rất nhiều để cung cấp về các dịch vụ, nhưng không dễ dàng cho những người muốn khởi nghiệp tại Hoa Kỳ. Đây là lúc các công ty như Thẻ xanh có trụ sở tại Hoa Kỳ trở nên hữu ích. Họ cung cấp tất cả các dịch vụ cần thiết mà bạn cần khi thành lập công ty của bạn.

 Thẻ Xanh có trụ sở tại Hoa Kỳ cung cấp các dịch vụ như thành lập, thành lập công ty, dịch vụ thuế và kế toán, v.v. Họ cũng sẵn sàng tư vấn về các vấn đề khác liên quan đến việc khởi sự kinh doanh của bạn tại Hoa Kỳ.

  

  

  

  

  

 Tag: mở công ty ở mỹ