Hồ sơ pháp lý xây dựng gồm những gì

 Một tài liệu là một công việc phức tạp và tốn kém. Hồ sơ pháp lý xây dựng là một trong những công việc phức tạp nhất liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh. Đôi khi, nó cũng là một trong những cái tốn kém nhất.

Hồ sơ pháp lý xây dựng gồm những gì

 Danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng được liệt kê chi tiết dưới đây.

  • Giấy phép hoạt động kinh doanh;
  • Hợp đồng thi công xây dựng;
  • Giấy phép xây dựng;
  • Hợp đồng lao động của người chỉ huy thi công với công ty;
  • Quyết định bổ nhiệm chỉ huy thi công;
  • Bảo hiểm tai nạn lao động công nhân;
  • Bằng cấp chuyên môn liên quan;
  • Bản vẽ đã được duyệt;
  • Giấy phép xin sử dụng lòng lề đường;
  • Hợp đồng ép cọc và giấy phép đăng ký với công trình sử dụng máy ép, bản thiết kế chi tiết với công trình trên 3 sàn;

 Các công việc xây dựng thường gắn liền với rủi ro và chi phí. Việc sử dụng các tài liệu pháp lý giúp dự án đi đúng hướng. Chúng cũng giúp xác định phạm vi của hợp đồng, ngăn ngừa tranh chấp và cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho cả hai bên.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: đầu tư danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng