Thông tin văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu

 Tên gọi : Văn Phòng Luật Sư  Nguyễn Văn Hậu và Cộng Sự

 Tên giao dịch: NGUYEN VAN HAU & ASSOCIATES LAW FIRM

 Người đại diện theo pháp luật : Luật Sư Nguyễn Văn Hậu

 Địa chỉ trụ sở: 203 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17 Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 Điện thoại      : (028) 6258 2274 – 6258 2294 – 6258 2266

 Fax                  : (028) 62582264

 Website          : www.legalvn.com – www.gocluatsu.com

 Email : luatsuhau@legalvn.com / nguyenvanhau@legalvn.com

  

  

  

  

  

 Tag: sư số thoại