Tổng quan hóa đơn điện tử new invoice

 Các lợi ích của hóa đơn điện tử new invoice bao gồm:

 -Hiệu quả: Hóa đơn điện tử có thể được gửi nhanh hơn so với hóa đơn giấy và quy trình được sắp xếp hợp lý hơn.

 – Bảo mật: Dữ liệu trên hóa đơn được mã hóa và bảo mật để bên thứ ba không thể truy cập.

 – Giảm chi phí: Hóa đơn điện tử được sản xuất và phân phối rẻ hơn so với hóa đơn giấy.

 -Không lãng phí: Hóa đơn giấy sẽ bị vứt bỏ khi chúng được sử dụng

 Đăng nhập hóa đơn điện tử new-invoice tại : https://hoadon.newinvoice.vn/#/login

 Tra cứu hóa đơn điện tử new invoice

 Tại đường dẫn : https://newinvoice.com.vn/tra-cuu/

 Công ty cổ phần hóa đơn điện tử new-invoice

 Phòng 201-203 tầng 2A, Tòa nhà N04-B1, Đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

 1900 633 651 – 1900 066 668

Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử new invoice

 

Cách ký hóa đơn điện tử new-invoice

 

  

  

 Tag: phần mềm hóa đơn điện tử new invoice