Hướng dẫn tra hóa đơn điện tử tiền nước

Cấp nước gia định hóa đơn điện tử

 Truy cập http://hdtn.giadinhwater.vn/

  1. Để tra cứu nhanh 1 kỳ hóa đơn tiền nước, quý khách hàng vui lòng thực hiện các bước sau:
    – Bước 1: Nhập số Danh bạ (11 ký tự số) hoặc Mã tra cứu trên “Biên nhận thanh toán tiền nước” vào ô tương ứng.
    – Bước 2: Chọn Kỳ hóa đơn và Năm hóa đơn đã thanh toán vào ô tương ứng
    – Bước 3: Nhập mã kiểm tra của ô kế bên vào chỗ trống
    – Bước 4: Nhấp vào nút Tìm hóa đơn
  2. Để tra cứu, xem, tải về lưu trữ các kỳ hóa đơn đã thanh toán, quý khách vui lòng chọn mục Đăng nhập và thực hiện theo hướng dẫn

Cấp nước bến thành hóa đơn điện tử

 http://hoadon.capnuocbenthanh.com/

Hóa đơn điện tử nước sạch hà nội

 http://hddt.nshn.com.vn/TraCuuChiSoHoaDon.aspx

Hóa đơn điện tử cấp nước nhà bè

 https://cskh.capnuocnhabe.vn/

  

  

  

  

  

  

 Tag: cách lấy