Vốn điều lệ công ty là gì – Cách kiểm tra vốn điều lệ của công ty

Vốn điều lệ công ty là gì

 Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2020 điều 4 khoản 34

 Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Tra cứu vốn điều lệ công ty

 Có 2 cách kiểm tra vốn điều lệ của công ty phổ biến

  • Cách 1 thông qua website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Tuy nhiên hiện nay gần như không thể nào tra cứu vốn điều lệ bằng cách này do doanh nghiệp đó không cập nhật số liệu về vốn điều lệ của công ty, hoặc chưa có số liệu
  • Cách 2 tra cứu trực tiếp tại sở kế hoạch đầu tư, lúc này bạn sẽ lập hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin vốn điều lệ. Tuy nhiên sở kế hoạch và đầu tư chỉ cung cấp thông tin và duyệt hồ sơ cho những người có thẩm quyền, chức trách, nghĩa vụ đối với doanh nghiệp

 Hiện nay rất khó để kiểm tra vốn điều lệ của doanh nghiệp với 2 cách này. nếu công ty cần tra cứu vốn là đối tác thì bạn có thể liên hệ trực tiếp để hỏi xin trực tiếp, dù hơi tế nhị nhưng vẫn còn khả quan hơn 2 cách trên.

  

  

  

  

  

  

 Tag: tra cứu vốn điều lệ công ty ở đâu