Các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Trình tự đúng của các bước để thành lập doanh nghiệp

 Có nhiều bước để bắt đầu một công việc kinh doanh mới, một số bước trong số đó bao gồm:

 – tìm kiếm một thị trường thích hợp mà bạn có thể lấp đầy sản phẩm / dịch vụ của mình

 – phát triển một kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp mới của bạn

 – tìm kiếm nguồn vốn cho doanh nghiệp của bạn

 – chọn vị trí phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

 – Thuê nhân viên

 – quyết định về tên của công ty và biểu tượng của nó

 Sau đó đăng ky kinh doanh

Các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Chuẩn bị 1. Đăng ký tài khoản đăng nhập Hệ thống2. Chuẩn bị công cụ ký xác thực:

  • – Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh
  • – Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản
Nộp hồ sơ 1. Tạo hồ sơ2. Nhập thông tin

  • *Hướng dẫn điền thông tin người ký

 3. Scan và tải tài liệu đính kèm4. Chuẩn bị Hồ sơ5. Ký xác thực và nộp hồ sơ

  • *Hướng dẫn thanh toán điện tử
Nhận kết quả 1. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ2. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)3. Nhận kết quả

Clip các bước thành lập 1 doanh nghiệp online

 

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: gồm làm khi thiết bày cơ bản là nghệ 10 dung trực tuyến hướng cách thì phải tại nhà quan nào apple mở việt nam thủ tục