Tìm hiểu về cục bản quyền tác giả

 Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cục bản quyền tác giả tiếng anh là gì

 Copyright office of Vietnam

Cục bản quyền tác giả thuộc bộ nào

 Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Cục trưởng cục bản quyền tác giả

 Tính đến thời điểm năm 2022 thì cục trưởng là:

 Cục trưởng: Trần Hoàng

 Email: tranhoang@cov.gov.vn

Địa chỉ cục bản quyền tác giả

 Trụ sở: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

 Điện thoại: 024.38 234 304 ; Fax: 024.38 432 630; Email: cbqtg@hn.vnn.vn

 Tại TP Hồ Chí Minh: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM Điện thoại: 028. 39 308 086; Fax: 028. 39 308 087; Email: covhcm@vnn.vn

 Tại TP Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 023.63 606 967; Email: covdanang@vnn.vn

  

  

  

  

 Tag: âm nhạc tphcm đăng ký ở minh học nghệ thuật việt nam đâu tra cứu xác lập trên cơ sở